Camilla Uddgren

Livslust! Inspiration! Aha-upplevelser!

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA HEMSIDA:

www.uddgren.com

 

Lev Livet Levande - Från Rullstol Till Nytt Liv

Känn lusten att kasta dig ut i livet och pröva på de möjligheter som kommer i din väg. Hoppa av ekorrhjulet, finn det som ger dig lycka och balans, skapa goda relationer i hem och arbetsliv och våga se med barnets ögon på allt det fantastiska som ligger framför dig.

Tillsammans med musiker bjuder Camilla på en fartfylld, gripande och tankeväckande föreläsning i ord och ton baserad på hennes egen livsresa. Hennes kamp från tillvaron som kroniskt sjuk med rullstol och färdtjänst till en frisk, nyfiken och levnadsglad person inspirerar till växande, talar om livsglädje och sporrar dig att hoppa ut i livet utan fallskärm...

Föreläsning med musik och steppdans 1-3 tim. Kan även kombineras med en hel - eller halvdagsworkshop.

Självkänsla - Empowerment - Inspiration!

Med många års erfarenhet av coaching, grupp- och personlig utveckling, delar Camilla med sig av sina erfarenheter i denna föreläsning där berättelser och nya perspektiv ger åhörarna nycklar till en större förståelse av sig själva och sina medarbetare/klienter/kunder.

Fokus ligger på empowerment, att inspirera deltagarna till att se sina möjligheter och sig själva på ett nytt sätt samt få dem att inse sin inre styrka. Det handlar också om att relatera på ett funktionellt sätt till andra människor för att kunna se, bekräfta och interagera utan att känna sig uttömd på energi. Föreläsningen kan med fördel utformas som en workshop där diskussioner, rollspel och övningar bidrar med aha-upplevelser och nya insikter.

Liv i balans - Mindfulness

I en tid där kraven ökar, takten trissas upp, förändringstakten går på högvarv och stressen är en del av vår vardag, kan ett liv i balans tyckas vara en utopi. Men det går att leva på annat sätt. Det går att komma i tid till jobbet, prestera på max, ha en del att göra hemma och ändå bevara ett inre lugn. Allt sitter i den egna hjärnan, i hur man ser på livet och sig själv.

Mindfulness är ett vackert ord med ett effektivt innehåll för ett liv i balans där relationer står i fokus, den egna hälsan gynnas och det inre livet blomstrar. Interaktiva övningar förstärker inlärningen och ger aha-upplevelser. 

Föreläsningen kan även ges som hel - eller halvdagsworkshop tillsammans med lektor Daniel Andersson (fil.dr i religionsvetenskap, Göteborgs Universitet) samt kombineras med levande musik. Camilla har skrivit en magisteruppsats i mindfulness.

Mänskliga möten, empatiskt bemötande

Camilla ger en föreläsning om inspiration, motivation, bemötande, attityder och mänskliga relationer. Hon vänder sig till dig som har behov av att bli sporrad, få handfasta råd, finna nya infallsvinklar och hitta tillbaka till motivationen i den dagliga verksamheten.

På ett humoristiskt, underhållande och emellanåt självutlämnande sätt, ger hon dig inblick i hur det är att bli sedd som människa, hur du får din medarbetare att kämpa och vilja växa, hur du väcker din egen gnista, återfinner arbetsglädjen samt hur du skapar goda relationer på arbetsplatsen.

Etik, kommunikation och konflikthantering

Konflikter grundar sig oftast på missförstånd, grumlig kommunikation och osäkerhet. Andra orsaker kan vara undermåligt ledarskap och problem i organisationen. Den här föreläsningen fokuserar på den mellanmänskliga aspekten; kommunikationen och det medmänskliga bemötandet.

Rollspel, interaktiva övningar och teori varvas för att skapa en aha-upplevelse för deltagarna, ge inspiration, nyfikenhet inför människan de möter samt nycklar för att lösa konflikter och undvika missförstånd.

Föreläsningen kan med fördel även utformas som en hel - eller halvdagsworkshop där stor vikt läggs vid deltagarnas egen aktiva medverkan i diskussioner, interaktiva övningar och rollspel.

 

Inspirera! Motivera! Prestera? - Ledarskap på framgångsrikt sätt

En god ledare inspirerar till framgång, leder med hjärtat, är själv hängiven och vågar utmana sina medarbetare till att prestera sitt yttersta. Hur skapas en anda av medarbetarskap, samarbete, mod till förändring och vilja att växa?

Camilla entusiasmerar dig som ledare till att entusiasmera och lär dig konsten att inspirera, motivera och skapa kreativa medarbetare.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en halv- eller heldagsworkshop där deltagarna genom övningar ökar sin självinsikt och utvecklar sitt ledarskap.

Dylan och friheten

Vad kostar att att följa sin frihetslängtan? Hur blir  livet levande? När känner vi oss fria? Tillsammans med Camilla och musikern Daniel Andersson, följer vi Bob Dylan och Dan Andersson, två längtande individer, genier och poeter när vi tar steget in i musikens värld för att söka nyckeln till livet, friheten och kärleken. Ett program i ord och ton som passar till kulturevent, konferens och festarrangemang.