Camilla Uddgren

Livslust! Inspiration! Aha-upplevelser!

Välkommen till vår nya hemsida:

www.uddgren.com

 

Varje uppdrag anpassas efter kundens behov och önskemål. Nedan presenteras exempel på upplägg. Uppdragen kan också kombineras med föreläsning och/eller levande musik för att ge en dynamisk inramning till eventet eller konferensen.

Besök gärna den nya hemsidan www.uddgren.com

Självkänsla & empowerment

Med många års erfarenhet av coaching, grupp- och personlig utveckling, delar Camilla med sig av sina erfarenheter i denna föreläsning där berättelser och nya perspektiv ger åhörarna nycklar till en större förståelse av sig själva och sina medarbetare/klienter/kunder. Fokus ligger på empowerment, att inspirera deltagarna att se sina möjligheter och sig själva på ett nytt sätt, inse sin inre styrka. Det handlar också om att relatera på ett funktionellt sätt med andra människor för att kunna se, bekräfta och interagera utan att känna sig uttömd på energi.

Centralt under denna workshop är att stärka individens egen självkänsla, hennes uppfattning om sig själv, insikter om beteendemönster och tankar, hur relationen till andra människor kan löpa smidigare och ge istället för att ta energi. Att kunna sträcka på sig, se framåt och uppleva förnyad livslust ligger också i fokus.

Interaktiva övningar, rollspel och diskussioner är väsentliga i denna workshop för att ge deltagarna aha-upplevelser och nya insikter.

Halvdag, heldag, eller flerdagarsworkshop.

Livsglädje - Våga leva!

Under denna workshop fokuserar vi på vilka möjligheter som kan skapas i det omöjliga, hur vi kan se livet med andra ögon, finna den egna livsgnistan och naturligt finna en balans i tillvaron, helt enkelt med ett annat livsperspektiv. Workshopens tema handlar således om dig själv, din självkänsla, din attityd till dig själv och andra och hur du kan se ditt liv med nya ögon, men fokuserar också på hur du kan väcka din medarbetares gnista och skapa nytt liv i arbetsgruppen. Workshopens ledord är mod, bemötande och förändringsvilja.

Mindfulness - för ett liv i balans

Mindfulness handlar om konsten att stanna upp och bli mer medveten om vad som sker i nuet. Vi diskuterar livsfrågor, vidgar perspektivet i fråga om kultur och aspekter på tidsbegreppet, fördjupar vi oss i medveten närvaro och fokusera på hur vi kan nå inre stillhet och balans i tillvaron.

Vi reflekterar över hur vi kan hantera känslor och tankar för att nå ökad självkännedom, förbättra våra relationer på jobbet och privat samt känna en inre frid. Vi integrerar övningar och teori för att därigenom skapa en workshop som berör, skapar stillhet, väcker tankar och vidgar våra perspektiv.

Ur innehållet:
* Koncentration - att stanna i nuet
* Medveten närvaro i känslor och tankar
* Livsperspektiv och livsfrågor
* Att leva utan stress, smärta, krav och oro
* Flow – att göra mer genom att göra mindre
* Sinnesro, inre frid
* Mod att verkligen våga leva

Etik i arbetslivet

Etik är ett allt viktigare begrepp inom arbetslivet. Fler och fler arbetsplatser inser att intresse, öppenhet, medkänsla och respekt är väsentliga för effektivitet, säkerhet, välbefinnande och allmän trivsel. Dialog är ett nyckelord i ett etiskt förhållningssätt. Konflikter grundar sig oftast på missförstånd, grumlig kommunikation och osäkerhet. Den här workshopen fokuserar på den mellanmänskliga aspekten; kommunikationen, respekten, det personliga ansvaret och det medmänskliga bemötandet.

Rollspel, interaktiva övningar och teori varvas för att skapa en aha-upplevelse för deltagarna, ge inspiration, nyfikenhet inför människan de möter samt nycklar för att lösa konflikter, undvika missförstånd, kommunicera rakt och smidigt, ta eget ansvar och utveckla sitt bemötande gentemot kund och medarbetare.

Publikens ord

Det var sååå himla gripande att det inte finns ord som kan beskriva hur bra det va...;)!" Jenny E, Kunskapsdagarna Borås

Tänker på dig och det du sade även om det gått ett år och ville att du skulle veta vilken skillnad du gör i ditt jobb. Det var så värt att åka två timmar för att få höra dig och din historia och hur du har valt att gå vidare på en så högre nivå och välja livet, kärleken och glädjen. Ett stort tack för att du är den du är och sprider så mycket inspiration och vishet. Ann-Marie J, Kunskapsdagarna Göteborg

Vill bara tacka dig för en helt fantastisk föreläsning i Borås. Att en människa kan förmedla så mkt känslor på så kort tid...helt otroligt! Att du dessutom lyckades SE ALLA i lokalen gör dig till en unik människa...och precis som du själv talar om, närvarande. Maria C, Kunskapsdagarna Borås

"Deltagarna var gripna av din livsresa. Många var förundrande av vilket "go" det finns i dig, att aldrig giva upp, att orka ta tag i nya saker som du vill göra. Det framgick tydligt av utvärderingarna att du har inspirerat och sått frö..." M Salomonsson, Praktikertjänst

"Du får mig att växa som människa. Vi kommer att använda oss av dig igen! Du har fått många kommentarer och det har enbart varit positiva saker! Lycka till! Och fortsätt att vara som du är. Man mår bra när man ser, hör och pratar med dig!" Jan Berglund TFS